1 thought on “Cuba på sykkel minnealbum”

  1. Heisann,
    du har en utrolig mange-fasettert og nyanserik kreativ intelligens. Du gjenspeiler, reflekterer og tilkjennegir tidløst kontinuerlig og vedvarende, fragmentarisk og kondisjonert, en proaktivt årvåken bevegelse i selvkunnskap.
    Stadig medmenneskelig beredskapsvillig og velferdsmessig empatisk engasjert, med et solidarisk fellesskap og samhold som drivkraft.
    Det er en vanskelig kunst å være ydmyk, uten å bli ydmyket. Men det er en “rød tråd” gjennom ditt liv og virke, en sivil ulydighet og en kompromissløs autoritetsforakt.
    Både besnærende og fascinerende.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top