You are a dreamer

Vi var mot kjærka
men ble for kvinnelige prester

Vi var nesten pasifister
men ble for et fargerikt forsvar

Vi var for demokratiet selvsagt
men støtter diktaturer som er såkalt på vår side

Vi var mot all angrepskrig
men lar bombene falle der det vitterlig trengs

Vi var mot all korrupsjon
men omsetter oljen i pengemakt

Vi var for likeverd
men lar gladelig makta rå

Vi var en gang idealister nå er vi realister

– You are a dreamer –

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top