Som barn

Som barn
fikk jeg eter narkose
skulle fjerne mandlene
måtte telle en to tre fire …
Forvirret våknet jeg med det samme
våknet idet jeg sloknet
mindre enn et øyeblikk
men det hadde gått en time
og mandlene var vekk

Som voksen
har jeg tenkt at dette
var å hilse på døden
tidløst og tomt
bare med den forskjell
å kunne lande til et langt liv

Avkledd tid er livet nakent
som null i nevneren i en brøk
med et trylleslag uendelig
uforståelig uunngåelig
ett med evighet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top