Plutselig

Plutselig skjønner jeg
vi er på gal side
støtter feil part
i det store spillet

Plutselig skjønner jeg
vi ruster opp
våre våpen
og i vårt indre

Plutselig skjønner jeg
at både du og jeg
er manipulerte
eier ikke våre meninger

Plutselig skjønner jeg
at vi trenger mot
trenger motkraft
får motbør

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top