Jeg tror på

Jeg tror på

Jeg tror på det hellige alminnelige folkevett
på fedrelandets forening med hele kloden
Jeg tror på den enkle alminnelige aksept
for at vi er forskjellige men likeverdige

Jeg tror på det gode og det onde i alle
og kan ikke fri meg fra
å bekjempe både utbytting og kynisme

Jeg tror at det grenseløse likevel har en grense
at alt som vil leve må åpne sine vinduer mot verden
at alt som vil lyse må selv tenne sitt lys og løfte det
Jeg tror at en satan skjuler seg i formynderstaten
men at vår kamp for frihet sakte vil forvitre paragrafene

Ja, jeg tror at den iboende varme
tilslutt vil mykne stivnete strukturer
Jeg tror at det teknologiske menneske
kan temme økologiske trusler
og vil trå det neste trinn
helt fram til en trinnløs framtid

Jeg tror at dialektikkens gitarer vil lyde
til tonene av Yin og Yang
vil få oss til å danse så lenge musikken kan spille
i-men i-men …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top