Jeg har kjøpt meg en klokke

Jeg har kjøpt meg en klokke/ som tikker motsatt vei/ Jeg skal si til meg selv/ du må gå motstrøms/ Jeg skal legge øret til jorden/ sanse tidens roterende toner/ gal vei/ selv jordens kjerne/ spinner motstrøms/ også jeg/ også jeg … motstrøms …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top