Doble liv

Det er tørketid
der alt kan brennes
men vann er livets heksehånd …
– but everything may burn in Africa –

Det lister seg av tanker
gjennom gresset
som lekne barn
som en leopard på rov.

Det leves doble liv
i skjulte dimensjoner.
Det gjemmes håp
i slit og savn.

Men det er mørketid
der alt kan brennes.
– everything may burn –

Slik hviler verden
brunsvidd, bar.

Den rake afrikaner tror
at alt er styrt av ånd,
han er den lille brikken.
Tanker, dimensjoner, slit
er magisk manet, handlingslenket.
Frihet er for ham en illusjon,
for det er tørketid
der alt kan brennes
men vann er livets heksehånd …

everything may burn

Derfor, den innvidde afrikaner vet
at samtidig er han mer enn brikken,
han er barnet, han er leoparden.
For magi er spirer, doble liv og doble bånd,
som vokser fram i troperegnet
– vann er livets heksehånd –
er livets vann i troperegnet.

In Africa, we all have learned
that everything may burn
but water ́s the witchcrafts hand
protects the code of life in man …
everything may burn and burn in Africa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top