Motstrøm nr. 5

Motstrøm 3: Dialektikk + Darwin = sant

Er vi fanget i vår iver etter stadig ny teknologi, eller er teknologi våre tjenere til et stadig bedre liv? Har vi styringen eller styrer den oss?

Y. N. Harari, han med bøkene Sapiens og Homo Deus, synes å mene at mennesket kan betraktes som kompliserte regneformler, såkalte algoritmer. Samtidig vil moderne teknologi, spesielt en videreutvikling av data, internett og kunstig intelligens, overgå alt av algoritmer, også oss. Det vil skape et maktskifte, et paradigme skifte, der vi mister kontrollen, der mennesket ikke er utviklingens mål. Han kaller det et datasentrisk samfunn. Våre valg og frie vilje er da overtatt av smarte datasystemer – på en måte, vi spør den store Google om alt.

Harari mener også at vår opplevelse av fri vilje og valg er en illusjon, nettopp fordi det egentlig bare er algoritmer som surrer og går i oss. Men dette med frihet og ansvar er jo et gammelt og velkjent filosofisk stridstema. Siste ord er neppe sagt. Hør også D. Susskind på TED talks.

Helt siden jeg var liten gutt har jeg hørt og lest alle slags katastrofeprofeter, senest ytterfløyene i miljøbevegelsen. Ingen har fått rett. Samfunn og livet har blitt bedre og lettere skritt for skritt, enn om det er langt igjen til den humanistiske søndagsskole. Vi må ikke avskrive oss ansvar for å styre utviklingen og eget liv i god vei videre.

Hvis Harari har rett fratar vi oss det grunnleggende ansvar for våre handlinger. Sant nok, vi er gode til å fraskrive oss ansvar – vi sier det skyldes uheldig oppvekst, traumer, dårlige foreldre, dårlig skole, dårlig barnevern, dårlige gener, hormoner, krig, fred og uflaks – det er livets unnskyldnings salat. Take your pick! 
Eksistensialistene, med J. P. Sartre og B. Russell i spissen hevder at alle mennesker har en betingelsesløs grad av frihet og derfor et ansvar. Jeg mener at dette er den beste forståelse av virkeligheten, derfor også av framtiden. Jeg er framtids optimist i den forstand at vår humanisme, fornuft og frihet vil temme teknologi til vår fordel, også i framtiden. Vi må og vil ta vare på vårt totalmiljø – fra kloden, vårt lokalmiljø, vår familie, til vår indre stjernehimmel av hjerneceller. Så får de som lever dømme hvem som fikk rett. 
Uansett, jeg vil takke livet for alt det ga og gir.

Samtidig, vår frihetsgrad er underlagt livets dialektiske spill og seleksjon. Den er på mange måter nådeløs. Den grunnleggende ide hos Darwin står i dag like fast som Einsteins relativitetsteori. Det samme gjør den materialistiske dialektikk. Beklager mange begreper, men jeg kommer ikke utenom. Dialektiske betegnelser er alt fra Østens Yin og Yang til kulde-varme, pluss-minus, høyt-lavt. Motsetninger driver utviklingen. Og de teknologiske motsetninger, løsninger og muligheter driver den kulturelle og politiske utvikling, ikke omvendt.

Hvordan oppsummere alt dette? Vår forståelse av oss selv, av naturkreftene, av frihet, av samfunnet, av tiden – den må være fruktbar for oss i vår situasjon. Altså er all forståelse og lov noe relativt, ikke absolutt. Selv de kaldeste fysiske lover og matematiske formler er relative og til debatt om man ser skarpt nok. Fenomenene eksisterer men all forståelse er en subjektiv konstruksjon, er menneskeskapt. 
Derfor er det viktig med kritisk tenkning. Man bør samtidig være åpen for nye ideer og meninger, men vurdere dem kritisk. Ellers samler mange overflødige holdninger seg opp i hodet. Dessuten, det er en viktig vei å gå fra holdning til handling. Ditt liv er summen av dine handlinger.

Et enkelt eksempel illustrerer det jeg mener med fruktbart. Hvis en gruppe fysikere og leger går langs en elv i måneskinn, da er de mest interessert i strålenes brytning og refleksjon i vannet, lyset og fargenes registrering i øyet og hjernen. Men hvis to forelskede går langs elven i det samme måneskinn, da er de opptatt av myter og månens mystikk, eller månelysets lystige blink i refleks fra vannet. De kjenner den svale luftningen mot hudens og blodets hete. Begge deler er en fruktbar forståelse av samme virkelighet, men det ville blitt helt galt om det ble byttet om.

God tur!

Lasse mars 2018

… og god påske er det tid til å si – her er min lille påskekylling som en aperitiff før diktene og maleriene: 

Min påskekylling

maleri: game over

Test

over: selvportrett i refleks + slitne konturer

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top