Motstrøm 2019 – Hens up!

Hens up!

Det er mer enn nok utfordringer å gå motstrøms opp den siste tids moralpolitiske overflod.

Det skrives, tenkes og menes mye om likestilling mellom kjønnene. I Norge har menn sakket akterut i utdanning og yrker … og i prestasjon, bortsett fra der testosteron udiskutabelt teller mye, som i de fleste idretter og i bilkjøring. Direktørklubbene regner jeg ikke med, for der styrer kapitalismen, verken menn eller kvinner. Også i skolen er gutter i stigende grad taperne. Det slår det såkalte Stoltenberg-utvalget fast. Grunnen er neppe at gutter har blitt dummere, heller at skolen er mer femininisert.

Men det har oppstått ennå et kjønns likeverds problem, nemlig å ivareta de som verken er mann eller kvinne – våre hen. Oslo Kommune har nå innført hen-ordet i sine annaler, men ennå ikke bygget ut tre typer offentlige toaletter. Men likefullt … a big step for mankind. Eller er det det?

For ikke å omsvermes av for mange kulturelle døgnfluer, det gjelder å gå dialektisk og vitenskapelig til verks. Det var en kraftsats, mener du nok. I vår verden er kjønnsdrift og kjønnshandlinger mer knyttet til kultur og fornøyelse enn til forplantning. Dette skyldes vitenskapens frigjørende virkning. Det er nok å nevne stadig mer effektiv prevensjon og bedre infeksjons behandling. Vi gløtter også inn i en framtid med ikke bare rutinemessig kunstig befruktning, men der man kan bestille barn uten samleie, og dessuten med visse genetiske egenskaper (CRISPR teknologi). Derved kan to kvinner eller to menn, eller hen, eller alene person alle bli ”ekte” foreldre. Og dette vil etter hvert bli stadig mer akseptert av vår offentlige moral.

I naturen har det alltid vært slik at det som ikke trengs for overlevelse eller fortrinn, det vil over tid forsvinne fra genene. Det vil også gjelde vår kjønnsdrift. Den vil forsvinne, etter først å forvirre seg i alle retninger, som et kompass uten magnetfelt. Jeg prøver ikke å dømme om dette er galt eller rett, en god eller en uheldig utvikling. Og det vil skje gradvis og over lengre tid enn mitt eller ditt livsspenn kan overblikke. For … slow is the new fast … i naturen som i kulturen. Det jeg nok vil savne mest er forelskelsen og følelsen av orgasme, men kanskje framtidens følelses register vil erstatte dette med likeverdige opplevelser. Vi er allerede litt på denne vei, tenk etter.

Ja, framtiden? Det blir mest levedyktige framtids perspektiver om man tar utgangspunkt i teknologi og vitenskap som drivkraft. Jeg ser både politikk, kultur og adferd, som en konsekvens av teknologi, ikke omvendt, selv om det blir samspill. Som symbol, tenk etter at avstanden mellom Oslo og Beijing i dag er mindre enn det var mellom Oslo og Bergen for 100 år siden. I de fleste land i dag har selv de fattigste en mobiltelefon og er online med verden. Vitenskapen har vitterlig satt seg godt til rette i Guds godstol.

Du synes kanskje jeg i for stor grad er en teknologi optimist? Til nå har teknologi vært menneskets største fortrinn, og ingenting tilsier at framtiden er mindre lys, bare vi klarer å holde balansen. Du får aldri folk flest med på å slå av lyset for å spare miljøet, men ved å lage en stadig bedre lyspære. Det symboliserer den beste strategi.

Religiøs og politisk fanatisme, og folks hang til å bygge luftslott – alt dette vil gjøre veien fram brolagt med motsetninger. Kjønnsdrift vil sakte men sikkert konverteres, og det er grunn til å tenke motstrøms, som meg, også i framtiden. Kanskje det kan bli som en poet sa, at veien fram går først tilbake. Men økt viten, vitenskap og teknologi vil i det lange perspektiv vinne.

Det er all grunn til å være teknologi optimist og humanist – men vær tålmodige menneske!

Slow is the new fast …

Lasse Efskind febr./mars 2019

Under : 2 malerier og to dikt

Over: Kvinneprofil. Under: Operasjon på malawisk

Dette diktet krever av deg at du hengir deg i en tilstand der du er åpen for symbolikk og doble lag:

Jeg er mot strømmenJeg har kjøpt meg en klokke som tikker motsatt vei.

Jeg skal si til meg selv: du må gå motstrøms.

Jeg skal legge øret til jorden, sanse tidens roterende toner

… gal vei. Selv jordens kjerne spinner motstrøms,

som meg. Også jeg, også jeg … motstrøms …

 

Det er egentlig svært enkelt: eksistens.

Mitt åndedrag, min puls, mitt blikk, alt er blad av eksistens.

Men fra nå av er det sent. Fra i morgen er det for sent.

 

Hør … en høyttaler som sprer stillhet

En sti som gror igjen etter hvert skritt

En drikk som sprudler i tomme glass

En drøm som våkner og vil være virkelig

% Øksehogget innenfra som sårer

så jeg spytter blod %

 

The path to enlightenment starts

by putting my head in my heart

The united universe of my brain and blood,

is giving the energy, making all for me living.

% The enlightenment of being alive, thou small

holds in its hand the path from nothing to all. %

 

Derfor, – som et skrudd Snapchat foto

vil jeg ha deg,

øyeblikket etter er du slettet.

Du og jeg … med et håp mellom linjene?

Som et skrudd Snapchat foto

vil jeg ha deg, så er du slettet

snip … snap … snap …

 

Slik kan alt sammen sies … summeres …

Jeg har kjøpt meg en klokke

som tikker motsatt vei, jeg går motstrøms.

Har en høyttaler som sprer stillhet

Have seen the path to enlightenment of being alive.

Med et skrudd Snapchat foto fanger jeg deg

så er du slettet … så er vi slettet …

% snip … snap … snap … %

Så til slutt et dikt som mer direkte henspiller på dagens motstrøm:

Plutselig

 

Plutselig skjønner jeg, vi er på gal side

støtter feil part i det store spillet

 

Plutselig skjønner jeg, vi ruster opp

våre våpen og i vårt indre

 

Plutselig skjønner jeg, at både du og jeg

er manipulerte, eier ikke våre meninger

 

Plutselig skjønner jeg at vi trenger mot

% trenger motkraft, får motbør %

1 thought on “Motstrøm 2019 – Hens up!”

 1. Lasse, dette er bra.
  Det er de gale som har skjønt det.
  Poenget er at det ikke er noe å skjønne.
  Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du livet fra det.
  Forsvinner kjonnsdriften gir jeg opp.
  Lasse , pa tide at noen tenker.
  Ha en god lordsg.
  Paal

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top