Kunst i Motstrøm: dikt + musikk + malerier gerilja-tid i El Salvador

Kunst i Motstrøm: dikt + musikk + malerier gerilja-tid i El Salvador 

Lasse Efskind og Dag Stiberg

Ukens motstrøm er fra en gerilja-tid i El Salvador, men likevel høyst aktuell med dagens konflikter. Er det ikke lenger “innafor” på venstresiden med geriljataktikk og kamp mot urett i verden? “Radikalisering” har blitt et reaksjonært muslimsk kjennetegn. Uansett ordkrig er debatten om politikk og virkemidler viktig – og ikke minst humanitet og empati for de som lider og trenger vår støtte. 

Hør på dette og reflekter over dagens situasjon.

Her er link til Facebook der det hele er sendt sist onsdag som live:

https://www.facebook.com/113855043356743/videos/1131086360687731

Lasse 9.5.21

Illustrasjon: Død Rompa (geriljasoldat):

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top