Luke 9 – Lasses julekalender 2019 – Han reddet flest mennesker … godhetens dilemma

Luke 9 – Lasses julekalender 2019 – Han reddet flest mennesker … godhetens dilemma

 

Han får i år audiens og fortjenestemedalje av kongen for å være den nordmann som har reddet flest mennesker, med mulig unntak av Fritjof Nansen. Han heter Tore Godal, er hedersmann, lege og forsker. Han søkte i sin tid Bill Gatesog fikk penger til tidenes største vaksinasjons prosjekt av barn. Det er beregnet at 10 millioner ellers hadde dødd som barn.

Man kan ikke si noe annet enn positivt om dette. Men det sniker seg inn en kjettersk tanke, for vi er alt for mange mennesker på denne kloden, spesielt nå når klima er i fokus. Noen millioner færre ville kommet godt med i det store regnskapet. Det samme kan vi i helsevesenet tenke som prøver å redde flest mulig på sykehus. Og vi lar de gamle leve og pleies godt lengre enn langt inn i solnedgangen.

Dette er humanisme, som trumfer andre hensyn! Det er verken globalt miljø eller økonomi.

 

Tore Godalhar tydeligvis også blitt konfrontert med godhetens dilemma. For han begrunnet vaksinasjons redningsaksjonen sin ved at familiene i etterkant får færre barn når dødeligheten synker. Summen blir derfor på en måte et mindre antall selv om flere fødte barn overlever.

 

Vi vet at virkeligheten ikke er så enkel. Overbefolkning og stor arbeidsløshet er et stigende problem i mange fattige land. Kineserne hadde sin et-barns politikk, men ikke lenger. Her i landet trekker vi nisselua over det globale framtidsblikket og klager over for få fødsler.

 

Jeg har ikke noe klart svar, men et klart spørsmål til ettertanke. Vi kan ikke unnvære humanisme. Vi har råd til raushet for å redde liv, selv om vi har større evne til krig og til også å ta liv. Takk Godal!

Lasse 2019

 

Dikt:

Diktet under er litt over-filosofisk, men jeg tvinger det med. Forklaring: Religionenes sosiale makt, tanker rundt det å eksistere, det å være – og å leve.

 

Vi konstruerer ubesvarlige spørsmål

for å håndtere besværlige sosiale settinger

Vi slipper tankens kontroll

for å kontrollere våre naboer

og vi holder ut livet

ved å narre alle og oss selv.

 

Det eneste eksistensielle under

er at noe er

og i forlengelsen av det

at jeg er

Men på den annen side

ville ikke ingen væren

vært det perfekte uoppdagete under?

 

I valget mellom to undre

velger jeg å være

velger jeg at noe er

Og det er så lett å velge

for jeg har ikke noe valg

 

Så to mer vanlige dikt:

Overtid:

 

DOMMEN

Tenk deg en dommer, han dømmer:

… du lever på overtid.

Tiden er alles trussel

Det er ikke alltid sommer

Du har kjølnet til invalid

 

HJERTET

Tenk deg en hjertets kriger, hun sier:

… du lever på overtid.

Din elskede svinner og svinner

mens ditt blod banker hett og higer

vil til kamp og strid.

 

PISTOL

Tenk deg en våpenvokter, han befaler:

… du lever på overtid.

Din skjebne er skarpt i mitt sikte

Det blir ikke flere tokter

før du mister ditt liv.

 

FERGEMANNEN

Tenk, fergemannen er rede og trøster:

… du lever på overtid.

Alle begre er tomme

Dine lys er brent nede

så løsne fortøyningen du, og hiv!

 

** tilslutt …

 

Jeg forstår godt Napoleon

at han gikk fram og tilbake

fram og tilbake

tenkte og tenkte og tenkte

 

Jeg kan være som enGandhi

og sitte i lotus lenge, lenge

mens tankene løper

løper og løper og løper

 

Jeg kan høre en ny Hitler

tale om dagens ideer, med IS

til det går troll i ord

det sies, går troll i ord

 

Maleriene under har relasjon til barn mm: 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top