Luke 4 – Lasses julekalender 2019: Mennesket og andre dyr.

Jeg tar nå ikke med den generelle innledningen jeg hadde i de første lukene … rett på sak:

Luke 4 – Lasses julekalender 2019: Mennesket og andre dyr.

I det siste har minister Rogstad minnet oss på hvor dogmatiske de tradisjonelle kristne kan være. For dem er mennesket skapt i Guds bilde, bokstavelig talt, og har derfor ifølge Rogstad en høyere verdi enn alle andre dyr, ja vi er rett ut sagt ikke et dyr.

Jeg vil ikke bruke tid til denne type diskusjon. Dogmatisk verdisyn kombinert med makt har både gjennom historien og i dag katalysert mange brutale konflikter; alt fra korstogene til IS. Og raseteorier kombinert med maktmisbruk ligger snublende nær.

Motsetningen til dette er rasjonell tenkning kombinert med empati for alt levende. Vi er alle dømt til å verdsette, både dyr og mennesker imellom. Vi er satt inn i en biologisk kamp for tilværelsen, på alle plan. Begrepet og følelsen av – mine nærmeste– er nødvendig og riktig, og gjelder både mennesker og dyr. Noen har større verdi for meg enn andre. Slik er det. Det er ingenting å skamme seg over. Alle er seg selv nærmest. Samhold er også kollektiv egoisme. Men det er et blindspor å tenke at man derfor har et gude-gitt mandat til å herske over andre. Og man skal ikke overbeskytte eller misbruke sin makt.

Smak på utsagnet: dyrene skal tjene oss. De har ikke sjel som oss.

Slike utsagn og tanker kan misbrukes til det groteske. Begrepene Gud og sjel blir til kampvåpen for moderne korstog.

Jeg stopper der, men tenk videre du …

Vårt syn på naturen i sin store alminnelighet har også blitt preget av guddommelig hersker teknikk. Er naturen til for å tjene oss, eller omvendt? Jeg sikter da til alt fra jordbruk til industri og forurensning. Filosofisk sett er det tre hoved holdninger å se naturen på: den er for oss, den er for Gud eller den er for seg selv/ sin egenverdi.

Slik jeg ser det er de to første måtene bare konstruert tankeganger for å utøve makt. Mennesket har makt gjennom sin teknologi og evne til organisering. Det gir ubalanse. Samtidig innser vi etter hvert at det må være en harmoni i ubalansen. Begreper som bærekraft og miljøansvar får stadig mer plass i både tenkning og adferd.

Vår teknologi og store antall gjør at vi bør pålegge oss selv et stadig større ansvar for å ivareta naturen som helhet. Dette går mye lenger enn ansvar for klima og CO2 utslipp, som det overfokuseres på i dag. Samtidig må vi ivareta levevilkår og arbeidsplasser for det moderne menneske. Antikke klenodier som Gud, sjel og gude-gitt verdi må settes på museum. Rasjonell tenkning, teknologi og empati for alt levende må være en ledetråd.

 

Men det er farlig for både meg og deg å sitte på den høye rasjonelle hest. Det kan bli hardt å falle, lett å ta et feiltråkk.

Likevel, godt ritt! Husk, framtiden er både rød og grønn …

Lasse 2019

 

Dikt:

 

Vår opplevelse av hensikt

folder en metafysisk kappe om

selv den klareste logiske tanke.

Hva skal vi med en ytre Gud

når vi gudhjelpemeg har hodet fullt

av drømmer og demoner.

 

Logos og livslyst løfter meg opp

men …

der over all forstand, glipper taket.

Ikke høyden men avgrunnen skremmer.

*

 

Selv de nobleste
er nakne av og til
Selv de kongelige
klamrer seg til livet
ofte kortere tilmålt
enn for oss andre.
Sammen folder vi hender
i eksistensens evangelium

 

dikt på engelsk

It’s a tiny edge

between good and evil

between cruel and kind

Like a surgical blade

it cuts my soul and mind

But the blade holders’ hand, I know

is like flowers leaves and roots

that take its force from

high above and deep below.

Malerier og tegninger under symboliserer forskjellige sider menneske – natur,

hender med de to store religioner … det er bare å bruke fantasien

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top