Luke 24 Lasses julekalender: Den nye Adam og Eva – religion som symbolikk.

Luke 24 Lasses julekalender: Den nye Adam og Eva – religion som symbolikk.

Nesten ingen i Norge tror lenger på fortellingen om Adam, Eva og Edens hage rent bokstavelig, eller på fysisk oppstandelse fra det døde. Kristne redder seg ved å symbolisere, at dette ikke skal forstås bokstavelig men som en symbolsk fortelling eller liknelse. Det passer også med den esoteriske gamle tradisjon, så de har et visst belegg for å hevde en slik forståelse.

Men hva med resten av bibelen? Jeg tenker på alle undre, åpenbaringer, himmelfart, jomfrufødsel. Listen er lang. Fler og fler innser at også dette mister sin bokstavelige troverdighet, sett i vår tids lys. Til og med sjelen sitter nå fast i hjernen.

Men kan også dette symboliseres, omtolkes på et vis, og derved reddes somreligion? Tja. Det blir i så fall en vidløftig øvelse. Einstein ble en gang spurt om han trodde på Gud. Han svarte visstnok at det i så fall måtte være filosofen Spinozas gud. Han definerte Gud som den bakenforliggende sammenheng som gjør at vi kan lage naturlover og forstå fenomener.

Men Spinoza ville nok bli ansett som kjetter hos de kristne også i dag. For en slik gud kan man ikke be til annet enn med naturlover, og det finnes ikke plass til verken himmel eller helvete. Vår minister Rokstad fra KrF minnet oss nylig på at ortodokse kristne mener at mennesket ikke er et dyr men er skapt «i Guds bilde». Denne egosentriske digging av mennesket kan ikke symbolisere bort. Det er og blir et selvbedrag, og et psykologisk grunnlag for maktarroganse overfor annet liv og natur.

Nesten alle natur-religioner og kulter, også de store religionene, har lyset som både symbol på og uttrykk for det guddommelige. Hvis man tenker seg inn i et lys-kvant så eksisterer verken tid eller rom i vår forstand. Samtidig er lyset fra solen grunnlaget for vår eksistens. Slik sett oppfyller lyset mange av gudskriteriene, selv om man verken kan be til det eller komme dit etter døden. Bli lys, eller, hvordan kan man innleve seg i å være lys? Slik sett er det spennende forbindelser mellom religiøs tenkning og vitenskap. Dette kan bli langt fra fargeløst.

 

Min oppfordring til de dristigste blant teologer er derfor å omskrive bibeleni symboliseringens tegn, skrive en rasjonalist-katekismus.Bruk gjerne lyset som et bærende symbol. Stryk alt som er utgått på dato, men bevar likevel gløden i de fasinerende historiene og løft teksten der det er humanistisk ånd.

At trøsten om et evig liv eller paradis bortfaller gjør den kanskje vanskeligere å selge, men det er verdt forsøket.

Jeg ser fram til framtidens nye juleevangelium!

God juleaften til alle!

 

Dikt:

Rasjonalismens salmesanger.

Vitenskapen har funnet Gud

tenk over den …

De metafysisk søkende

står ved en blindvei

mens fornuftens fakler tennes

og en stille lysprosesjon

går Golgata motsatt vei

går motstrøms …

 

Filosofen Spinoza kalte Gud

materiens indre sammenheng

… kreftene bak …

Han ble kneblet som kjetter

for fysikken og kjemiens lover

kan man ikke be til

annet enn ved vitenskap

kan man ikke tro på

annet enn ved teknologi

 

Vår viten har sett Gud

i fenomenenes dans

fanget ham i matematikken

forkynt ham gjennom fysikken

I teknologi taler han til deg

I barns blikk blunker han til deg

 

Så løft blikket,

det blåser støv fra stjernene

som frø fra urskogene høyt over oss

Her har vi vårt lune rede

hvor vår vilje og Guds vilje er ett

Vitenskapen har fanget ham

og han har fanget oss gjennom viten.

**

Bak alle begrepers blåner

ser jeg min samlete eksistens

Jeg vil vokse meg fri

fra alle sanser til essens

Når jeg til slutt hviler

hodet mot altets væren, er jeg

verken i kropp, ord eller ånd

Likevel, litt av meg

ledes videre som ren eksistens

**

Ikke høyden men avgrunnen skremmer.

**

Alt er bygget av lys.

Det største det minste,

det flytende, det faste.

Selv stein er fanget lys.

Selv tid og rom oppløser seg i lys

er innerst sett lys

Solen stiger på himmelen

varmer og forklarer

 

**
En metamorfose:

 

Er det som et dikt

at dette livet

dingler i en tynn trå

likevel så sterk

 

Er det som en drøm

dette blafrende syn

at når tråden ryker

faller jeg ut av tiden

uendelig mykt

 

Er det som en kraft

dette store kanskje

at min vilje til væren

kallet jeget, sjelen, karma

vil lyse litt lenger

 

**

Overlevelse

måles ikke med lykke eller lidelse

Din største seier er eksistens

Ditt største ansvar er arten

Etterskrift 

Leseren av min julekalender vil legge merke til at jeg har unngått de tradisjonelle problemstillinger mest mulig. Da tenker jeg på alt fra klimadebatt til ensomme i julen. Og jeg tenker på den tradisjonelle debatten om overforbruk, handlepress, plast, forurensning og gjenbruk. Jeg har unngått å fyre opp under alle krisetenkere, unngått både den vanlige nisse og engel digging.

Kulturlivets har sin tradisjonelle dekorative oppsvingperiode i julen. Religion har også sitt oppsving med alt fra kirkekonserter til det glade budskap. Det er fremdeles makt i de foldete hender. Det er både menneskenært og virkelighetsfjernt samtidig, en autorisert livsløgn som styrker seg hver jul. Noe denne luke 24 indirekte tar opp.

Jeg våger ikke å mene at alt dette er uviktig, men jeg vil prøve å bidra annerledes, mer motstrøms i en mørketid. Da kan det bli for politisk eller for filosoferende, men er oppriktig ment. Vi bør ikke bare løfte blikket, men også se til sidene. Utrolig hva man da kan få øye på.

Det står bare igjen å ønske alle en riktig god jul … hvordan dere enn feirer den.

Lasse 24. desember 19

 

Kalendertemaene har vært (1 til 24):

Funksjonsskam – Norsk statssjåvinisme – Opprør- Mennesket og andre dyr  – CUBA– Kattetankerom å ha hund – Ondskapens akse  Anabole – Han reddet flest mennesker, godhetens dilemma – Trafikk og etikk – Radikalt,hva er det? en språkvask – Survival  – Sjamaner og kvakksalvereOvervåkingog moderne teknologi utvikling – Vårt liberale demokrati  – Ulikhet –  SEX – Voldsutøvelser – livets siste faser – Framtiden – Geriljalegei borgerkrigens El SalvadorOlysses syndromet – Moses og MDen nye Adam og Eva, religion som symbolikk.

 

Det ligger alt på www.efskind.comfantastisk med data! Men det er en fare, for puff … snipp snapp … så er det slettet. Alt varig må hogges i sten. Men blir det ikke da også forstenet? Tenk over den …

 

Malerier: De får stort sett tale for seg. Må ta med Askepott igjen, min svakhet!

Front maleriet kaller jeg: Man and Matter

 

1 thought on “Luke 24 Lasses julekalender: Den nye Adam og Eva – religion som symbolikk.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top