Luke 21 Lasses julekalender 19: Geriljalege i borgerkrigens El Salvador

Luke 21 Lasses julekalender 19: Geriljalege i borgerkrigens El Salvador

 

I 1987-88 var jeg et år som lege og kirurg for FMLNgeriljaen i El Salvador.

Det hadde da i mange år vært en blodig borgerkrig der. En samlet venstreside var organisert i FMLN – Farabundo Martí Liberación Nacional.De kontrollerte omtrent halve landet, men ikke de store byene. USA var som nesten alltid på gal side i konflikten og støttet en korrupt regjering med penger, fly og bomber.

Situasjonen virket fastlåst i 1987/88, men i 1991/2 ble det likevel en våpenhvile og etter hvert demokratiske valg. Det viste seg at landet var splittet på midten. Økonomisk utvikling var vanskelig og kriminaliteten forble høy. Regjeringsmakten har vekslet med årene, men kristne fundamentalister har fått mer og mer innpass, ikke ulikt nabolandet Nicaragua med Sandinistene. Skremmende er en rapport fra El Salvador for to år siden der en fattig kvinne med et dødfødt barn fikk 20 års fengsel for provosert abort. Så man kan lure på om borgerkrigen og freden var verdt sin pris.

Men vi må ikke miste troen på mennesket.

Uansett, her er litt av min geriljahistorie. Den som vil vite mer kan lese min bok om dette: De siste timene før lys, Aventura 1991(Se www.efskind.comder den kan lastes ned gratis som PDF).

 

Jeg var en del av geriljaens sanitet, måtte bære våpen og gå vakter. Det var som i en action krigsfilm. Eller på en måte var det helt forskjellig. For virkelig krig er ikke regissert til underholdning. Det kan være mørkt og stille i en time eller et døgn eller to, ingen vet, så plutselig bombes og skytes det uten varsel. Det verste blir den intense ventingen. Tiden fryser fast.

Vi skiftet leirområde hele tiden, for varmesøkende fly-spaning kunne ellers spore oss. Jeg måtte avbryte operasjoner på grunn av bombeangrep. Compas (det er navnet på en geriljasoldat) jeg kjente godt, plutselig var de drept. It’s a hard rain falling. Jeg hadde mange trefninger der jeg like gjerne kunne falt. Men jeg lever. Medisinsk sett var det verste de mange skadene fra egne våpen, særlig fra hjemmelagde raketter og miner.

 

Diktet under skrev jeg mens jeg satt i skjul i jungelen i El Salvador med en liten lommelykt:Revolución o muerte

Under: foto der jeg og en assistent opererer et åpent lårbensbrudd:

Dikt fra FMLN geriljaen i borgerkrigens El Salvador

 

Alle disse drypp av ingenting

hvit voks fra klar himmel

et smeltende intet

innsider og utsider

uten skiller

 

Du vet, det kommer et sekund

da alt skjer

Kampen er å vente, forberede

være forberedt

men ikke vite timen, dagen, året

bare prøve å tyde

runer av ild tegnet i natten

angrep, retrett, bakhold

Skarp og sort er stillheten

i lyden av innsekter som suger blod

 

Alt dette

til soluret plutselig kaster sin skygge

på ditt sekund

da du er den sterke, compa

Men natten smelter og drypper

sverter brukt tid over deg

trenger inn i porene

som en tjære av tvil

som sort emalje over din skam

muld over det som en gang

levde og løp fritt

som jord i din åpne munn

 

Hemisfærene, himlene i deg

det som var deg og din gud

har maur kringsatt

som sluknete stjerner

 

Tvilen roper:

du er ingen sol

kanskje ditt sekund aldri kommer

for det står ikke skrevet

er ingen gud

er bare en mulighet, en av mange

et håp med hav på alle kanter

 

Sannelig sier jeg deg

i denne verden

der alt viser seg å være mulig

må du fortvile for å tro

og tro for å kunne leve

med det fortvilte

Du må forme voksen

mens den er varm og myk

i ditt bilde

Revolucion o muerte!

Du må forme voksen

mens den er varm og myk

i ditt bilde

Revolucion o muerte!

 

Under: maleri som viser operasjon i jungelen i ES, men også en kriger fra det gamle Malawi – kontraster!

Dessuten foto av en avisartikkel. Teksten er dessverre uleselig, men min bok om dette kan lastes ned fra www.efskind.com 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top