Luke 20 Lasses julekalender 19: Framtiden

Luke 20 Lasses julekalender 19: Framtiden

 

Jeg har skrevet konseptet til en framtidsroman, og kalt den

År 4084 – Humania i våre hjerter.

I denne framtidsromanen har verden blitt akkurat motsatt av alle dystre spådommer – et humanistisk ideelt storsamfunn, med optimal livskvalitet – men gir det en skyfri himmel? Før var den høyeste hensikt å tjene Gud, nå er den å tjene mennesket. Gud har trukket seg tilbake til naturlovene, og mennesket vet at mestrer vi dem så mestrer vi Gud.

Vår tids store stridsspørsmål som klima og miljøproblem, diskriminering og kvinnekamp, fattigdom og ulikhet, arbeidsløshet … de er alle om enn ikke løst, så i stor grad håndtert på en god måte. Politiske systemer som enevelde, sosialisme, kapitalisme og folkedemokrati har gjennom tidene forsøkt å tilby en strukturell løsning på problemene. Alle har sviktet, men samtidig bidratt med noe, fram til Humania år 4084. Den endelige løsning?

Men ble mennesket mer lykkelig av dette … eller kjeder man seg til døde? Er det godes dilemma … Allerede nå har mange i Norge det til kjedsommelig godt både materielt og kulturelt, selv om det på ingen måte gjelder alle. Jeg minner om fagforenings-boss Berntsens ord at … før kjempa vi for mat i brødboksen, nå for å få igjen lokket! Die Strate hadde en hit om dette: Amused to death.

 

På kort sikt er jeg mindre optimist, for å si det slik:

Det er alt for mye stati dag, og mer og mer blir det framover, kombinert med teknologi og overvåking.

Jeg sverger til den materialistiske dialektikksom metode for sosial tenkning. Det betyr at jeg ser både politikk, kultur og adferd, som en konsekvens av teknologi, ikke omvendt, selv om det er et innfløkt samspill og vekselvirkning.

Som kommunikasjon er avstanden mellom Oslo og Beijing i dag mindre enn det var mellom Oslo og Bergen for 150 år siden. I de fleste land i dag har selv de fattigste en mobiltelefon og er online på verden. Teknologien har vitterlig satt seg godt til rette i førersetet.

 

Til nå har teknologi vært menneskets største fortrinn, selv om den for noen kan kalles en svøpe. Ingenting tilsier at framtiden er mindre lys, eller rettere sagt fargerik, bare vi klarer å holde balansen. For, som eksempel, du får aldri folk flest med på å slå av lyset for å spare miljøet, men ved å lage en stadig bedre lyspære.

 

Religiøs og politisk fanatisme, og folks hang til å bygge luftslott – alt dette vil gjøre veien fram brolagt med motsetninger. Det er grunn til å tenke motstrøms, som meg, også i framtiden. Kanskje det blir som en poet sa, at veien fram går først tilbake. Men økt viten, vitenskap og teknologi vil i det lange perspektiv vinne. Men blir det bra, for bra, kan det bli for humant?

Likevel, det er all grunn til å være teknologi optimist og humanist – men vær tålmodig menneske!

Lasse 2019

Dikt

(/ betyr ny linje)

Da mennesket reiste seg på to/ holdt kloden pusten/ ryggen grep etter nye feste punkter/ men hjernens kommando/ kunne ingen kue/ Hjertets puls, fingrenes fine følelse/ fant framtiden/ Befridd løp vi stadig mer oppreist/ tok til slutt begjærlig det hele.

Kroppens landskap/ lar meg aldri hvile/ Vil du vandre med meg? / løpe, klatre, sitte i solen/ søke ly for regnet … / De fjerne tordenskrall, mørket/ skrider mot vinden/ mot oss, stadig nærmere.

 

**

Alle bøker, all kunst, all musikk

alle musikere og kunstnere

ord, bilder, noter

lyd over lyd, bilde over bilde

Stadig bedre, mer innbydende

dypere og høyere

mer kritisk, mer ukritisk kritisk

mer fri fucked up.

til det tar pusten, tar motet, tar ordet

 

Hva er egentlig mening med alt

med å være bedre eller verre,

flinkere, få til noe

Jeg og du er den ukjente

den det ikke ble reportasje om

ikke den ukjente som ble kjent

men den som ble jevnet med jorden

skjult, trett, forvirret

lagt i taushet uten tid

 

**

Hvem eier jorden?

Bakterier overgår oss i antall og år

Vi trenger dem,

dreper og blir drept av dem

Selv maurene veier samlet

to ganger vår vekt

Så, hvem eier jorden?

 

Våre nyttedyrs biomasse

overgår oss alle

De er en eksistensiell seier

større enn vår

men vi mater dem,

dreper og spiser dem

Så hvem eier jorden?

 

Skal vi i stedet tvinge tankene

inn på samspillets spor, symbiosene

se helhet med harmoni og kamp

der ingen alene eier jorden?

 

Likevel, eller derfor,

vær glad i dine lyster

for de er ditt lys,

er sansen for å se

viljens vei gjennom

den biologiske blindhet

… it’s a hard rain falling …

Du og jeg eier Jorden

… it’s a hard rain falling.

**

Forfatterforeningen – fattforeforgreningen – forefatteeningen – enigfåttmeningen – fataliseringen – forflinkesteningen – fikkfarkenanledningen – faentameningen – filmalfataseingen – Forfatterforeningen.

 

Maleriet under er den omveg gripende sol eller lyset, under det en søt liten fisk fra Malawi sjøen og til slutt relieffer av ansikter slik jeg har laget i flere varianter. Hoved maleriet øverst er et tema med framtidens egg i redet og utsyn inn i følelsene fra kjærlighets-benken. Men tolk som man vil!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top