Luke 18 – Lasses julekalender: Voldsutøvelser

Luke 18 – Lasses julekalender: Voldsutøvelser

Nylig hørte jeg to filosofer diskutere på NRK om piskeslag egentlig er mer humant enn den tortur fengselsstraff kan være. Gapestokken og steining er erstattet med internett. I vår kultur er fysisk straff erstattet med frihetsberøvelse og sosial straff. Samtidig godtar vi som før vold og drap gjennom det militære, ja kanskje mer effektivt enn noen gang. Vi godtar fysisk vold fra politiet. Men fysisk vold oss imellom er forbudt, særlig mot barn. Og vi slår oss på brystet som humane. Skryte-slag mot brystet er ennå tillatt!

 

Som lege har jeg sett mye frihetsfrarøvelse. På en måte er alvorlig sykdom den verste vold, ikke minst innen psykiatri eller demens. Der er tvangstiltak ikke straff men behandling, og samtidig en beskyttelse for samfunnet. I religiøs tenkning kan sykdom være straff for umoral. I norsk offentlig moral straffer vi IS kvinner og deres barn med evig utestengelse, slik vi en gang klippet håret av tyskertøsene og fratok dem statsborgerskap.

 

På den annen side, jurister påstår at vår lov og rett tar mer hensyn til forbryter enn til offer. Straff skal ha stadig mer innslag av behandling og rehabilitering, ikke av vold eller hevn. Moderne teknologi muliggjør fotlenker og kontroll av alle slag, som imaginære piskeslag. Skal det fysiske fengselet snart settes på museum?

Festtaleren i vårt indre sier at vi vil ha et både trygt, tolerant og rettferdig samfunn. Vi ønsker ikke vold, verken i nære eller fjerne relasjoner. Vi ønsker ikke for mye overvåking og kontroll i det daglige heller. Samtidig er vi … ja, samtidig kan vi sees på som det mest slue, dobbeltmoralske og voldelige rovdyr som denne kloden har frambrakt.

Vi frykter terror men terroriserer selv, under andre navneflagg. Eksempelvis dreper politiet i USA 8 ganger så mange som det blir drept ved såkalte skyte-episoder eller terror. Vietnam, Afghanistan, Irak og Libya er ikke mye å skryte av for vesten. I Russland er fysisk vold «i hjemmet» tillatt så lenge det ikke fører til sykehus innleggelse. I Pakistan tyr de ennå til steining på landsbygda. Fatma idømmes både brysomme kunstnere og politikere.

 

Har du den gode løsningen på dette, i denne mørketid …? Jeg har det ikke. Jeg tror ikke lenger på den rette vei, men på det åpne landskap. Men legg fra deg pisken. Og … om man er med dem man gjerne vil være, er det ikke farlig å gå litt i ring.

Lasse 2019

Dikt:

 

Vi var mot kjærka

men ble for kvinnelige prester

 

Vi var nesten pasifister

men ble for et fargerikt forsvar

 

Vi var for demokratiet selvsagt

men støtter diktaturer

som er såkalt på vår side

 

Vi var mot all angrepskrig

men lar bombene falle

der det vitterlig trengs

 

Vi var mot all korrupsjon

men omsetter oljen i pengemakt

 

Vi var for likeverd

men lar gladelig makta rå

 

Vi var en gang idealister

nå er vi realister

ja … nå er vi realister

 

**

 

Afrika kommer

 

Afrika kommer etter

etter oss kommer Afrika

on four-wheel drive

four-wheel drive

 

Forlatt i mørket

noen skriker

noen hører … forlatt

forlatt langs veien i mørket

sees en krum rygg

en umerkelig skygge, et liv

en slukket lengsel.

 

Men –Afrika kommer

Afrika kommer etter

etter oss kommer Afrika

 on four-wheel drive

 

Bak rattet

tilbake fra en god middag

tilbake fra et godt liv … oss …

det flimrer rygger

gjennom lyskjeglen

det flimrer glimt av skjebner

skikkelser mot veien

liv i grøftekanten.

 

Four-wheel drive

four-wheel drive

 

Detteer et Afrika

gjennom femhundre år

av kolonialisme

skrevet med sine historier                                               

på hver mørk rygg

four-wheel drive

four-wheel drive

 

skrevetpå hver mørk rygg

og fortaltidet lyset treffer dem

og forløstidet

vi en gang vil treffes av

våre handlingers

innerste konsekvenser

 

… deres innerste konsekvenser …

 

for – Afrika kommer

Afrika kommer etter

etter oss kommer Afrika

on … four-wheel drive

four-wheel drive

Maleriene under, der er det nederste symbolikk Utøya …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top