Luke 16 – Lasses Julekalender: Ulikhet

Luke 16 – Lasses Julekalender: Ulikhet

Vi kommer ikke utenom en analyse av ulikhet.

Ikke bare er dyreartene ulike i gener og overlevelse, men også vi mennesker er svært forskjellige. Inni er vi like,slik noen synger, er veldig galt. Dette er ikke rasisme men realisme. Alt henger sammen: gener – kultur – natur – teknologi – økonomi og samfunns system. Det er et mangfoldig samspill, et tilværelsens stor-orkester med alt fra harmoniske symfonier til det skarpt atonale. FN rapporter viser at de sosiale ulikhetene øker, også i Norge.

 

OK da, vi er ulike men kan være likeverdige! Tja. Mange lever i den ideologiske boblen at alle er likeverdige selv om vi er ulike. Tenk etter, og likeverdet vil uthules til en festtale. Dine nærmeste har selvfølgelig størst menneskeverd for deg.

 

Kan vi og vil vi endre på noe av dette, hva f.eks. med genene?

Med framtidens medisin, CRISPR og ny teknologi vil selv genene påvirkes og styres direkte av vår vilje og vårt miljø. Man kan «smitte» en organisme med et DNA gen og derved endre kodene slik vi ønsker.  Nylig har en forsker i Kina genmodifisert et foster med CRISPR metode til å bli HIV immun.  Design-mennesket kan snart se dagens lys. Hva med litt mer testosteron eller bedre hukommelse?  Lift us up were we belong… vil komme med nytt refreng. Vi delvis styrer vår egen genetiske framtid, er en epi-genetikk som setter selv Darwin til side. Mutasjonenes enevelde er forbi.

En annen variant er at forskere har klart ved kunstig befruktning å velge ut det egg og den sædcelle med «best» egenskap. De blander seg inn i vårherres tilfeldige rulett. Det er et nytt eksempel på at vi overtar Guds rolle.

 

Men vil all denne gen-makt føre til større eller mindre ulikhet, mer eller mindre likeverd? Gud har ikke håndtert det imponerende til nå.

 

I en mørketid vil vi tenne et lys for å lindre. Jeg vil derfor utfordre alle til en tankeøvelse: … tenk deg alle mennesker som helt likeverdige, bokstavelig talt. En arbeidsløs i Kongo er like viktig som en arbeidsløs på Toten eller broren din med problemer. Tenk deg at om en tysker eller russer vinner på ski eller skøyter, så er det like greit som en norsk. At en serber dør er en like stor sorg som at din svoger sovner inn.

DET GÅR IKKE!

Du lyser sterkest på de nærmeste. Min oppfordring er: spar likevel igjen noe omtanke for oss alle, ikke minst for kloden. Med øvelse og innsikt går det å bruke omsorgen for det nære som en kraft som løfter omsorg og hjerte også for det fjerne, for det vi har felles. Se deg som en ansvarlig del av helheten. Da blir vi verdensborgere, og de sterke følelsene til de nærmeste er ingenting å skamme seg over, men å bygge på.

Lasse 2019

 

Dikt:

 

Grublerier over det å tenke:

 

Vi konstruerer ubesvarlige spørsmål

Vi slipper fri tankens kontroll

for å kontrollere våre naboer

Vi holder ut livet

ved å narre alle og oss selv.

 

Det eneste eksistensielle under

er at noe er

og i forlengelsen av det

at jeg er

Men på den annen side

ville ingen væren

vært det perfekte uoppdagete under …

 

I valget mellom to undre

velger jeg å være

velger jeg at noe er

Det er lett å velge

for jeg har ikke noe valg

 

**
Tenk å kunne ligge

så rolig og så lenge

og ta imot himmelens tårer

i sin øyekrok

Da må man være

en viking av stein

(se foto)

Øverst: maleri Lavendelåker.

Under maleri: urmennesket og tegning symbol på ulikhet: en båtflyktning ved stranden

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top