Luke 11 – Lasses julekalender 2019: Radikalt, hva er det? –en språkvask.

Luke 11 – Lasses julekalender 2019: Radikalt, hva er det? –en språkvask.

Jeg regner meg som radikal men slett ikke som «radikalisert». Derimot ser jeg svart på at venstresidens ord blir hentet inn og misbrukt til beskrivelse av det ekstremt høyre, nemlig ortodokse muslimer og IS sympatisører. Men på den annen side – hvem har retten til ords innhold? Innholdet av alle ord glir og utvikler seg, det må vi akseptere. Hva med ord som venstresiden(fra den franske revolusjon) og Arbeiderbevegelsen, eller Labour, på hvilken side sitter de i Underhuset? Og partiet Venstreer markedsliberalistisk og ikke akkurat venstreside i økonomisk politikk.

På 70-tallet var det en debatt om AKP m-l, Maoistene,var radikale eller småborgerlige, ja rent ut høyrevridde men med revolusjonær dialekt. Det samme kan noen mistenke Rødtfor i dag, spesielt når man ser leder Moxnes danse med bunads-geriljaen. Ord blander seg med politikk til en skikkelig labyrint.

Tilsvarende betraktninger kan gjøres ift. kjønnsbestemte ord, f.eks. fylkesmannog jordmor. Går det an å bruke dem uten å bli diskriminerende? Mankind på engelsk er menneskeheten, og er det et hankjønn sneket inn også i vårt ord? Fy.

Eller hva med rasisme – f.eks. «neger» eller å språkvaske Astri Lindgren i hennes Pippi-bøker. Eller på fagområder der man er livredde … et godt eksempel er invalidesom ble til handikappetesom ble funksjonshemmedesom ble … ja hva er lovlig å si nå?

 

Men er da alt bare ordleker? Selvsagt ikke. La meg forsøke å komme videre:

Hva er det viktigste innhold av radikal venstreside,sett bak ordvariantene? Det må være opprør og aksjon for større likhet og likeverd mellom mennesker, både materielt og kulturelt. Det spennende med en slik definisjon er at det ikke sier noe om metoden. Det kan være sosialisme eller sosialdemokrati, kanskje liberalisme eller neo-anarkisme? Det knytter seg ikke til klasse eller sosiale lag, annet enn indirekte.

Tilsvarende vil en konservativ høyresidekunne karakteriseres som en holdning der man mest mulig fristiller individets rett til karriere og egenansvar for livet. Likhet kommer i annen rekke. Heller ikke her knytter det seg til metode, men en klassisk kapitalisme ligger snublende nær å tenke seg som redskap.

Jeg stopper der – politikk er ord og ord er politikk – god ferd videre …

Lasse 2019

Dikt.

Kan dette med ord og endret mening også videreføres til nye byggverk og deres mening …

Smak på dette lille diktet: De bygger i Oslo massive høyhus i Bjørvika som sperrer for utsynet til havet, og er en steinjungel verre enn Aker brygge. Slik også med endel ord?

 

Det var en gang Akers Mek

nå Aker Brygge

Det var Gamle Oslo

nå Bjørvika

med bygg over bygg

med stein på stein

og det skjeve tårn for kunsten

Jeg tenker … alt dette

skal bli veldig tungt å rive.

**

 

Smådikt, store tanker:

En regnværsmorgen på fjellet

… skikkelig ruskevær

Dette er også en dag i livet

grip den …

sitt ikke inne.

*

Følelser og fornuft

Fornuft styrt av følelser

Følelser styrt av fornuft

Hvilke følelser?

Hvilken fornuft?

Jeg vil tenke etter

og helst gå foran.

*

Det er lett å gi seg

Lidelse er kommet for å bli

Ulikhet er kommet for å bli

Du og jeg må bane vei

kjempe, vite … hvor står vi?

*

Hvis jeg retter ryggen

strekker skuldrene

puster dypt inn

så strammer ennå huden seg

om min kjempende kropp

i dens håpefulle reise

tilbake i tid …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top