Lasses motstrøm julekalender – luke 22: I dag er tema: Fruktbarhet

Lasses motstrøm julekalender – luke 22

I dag er tema: Fruktbarhet

Et hovedpoeng for meg er, at i stedet for å fokusere ensidig på fornuft og vitenskap så setter jeg fokus på hva som er bra for mennesket, både som individ og samfunn. Ofte er det vitenskap, men slett ikke alltid. Tenk bare på all kunst eller ritualer og seremonier. Vi kan gledes av ufornuft!

På den måten kombinerer jeg fornuft og følelser, rasjonalisme og mystikk, spesialisme og holisme. Det kaller jeg fruktbarhetsfilosofi. Maskinen uten menneske er meningsløst. Menneske uten maskinen er maktesløs.

 

En illustrerende scene er den velkjente måneskinnsturen:

 Se for deg fullmånelys og en benk under høye løvtrær, en mild sommernatt. På benken sitter et ungt par med armene og hjertene rundt hverandre og ser på månen. Hva ser de og hva tenker de?

Se etterpå for deg to studenter og kommende forskere som har lært om lysbrytning i prismer. De tar med sitt prisme og et hvitt ark, setter seg på den samme benken i parken i det samme månelyset og retter prismet mot månelyset. Hva ser de og hva tenker de?

 

Så forskjellig kan de fleste livssituasjoner også være. Hva som er nyttig eller fruktbart å se eller tenke vil derfor være like forskjellig.

Skal vi kalle det et dikt, det under? Uansett, les:

Vi er samtidig en nasjon og en verden, samtidig sørlending, vestlending eller nordlending, samtidig borgere av samme klode.

Vi er lokalpatrioter, norske, europeere, vestlige men samtidig smeltet sammen i felleskap.

Vi er hvite, gule, brune, samer, jøder samtidig genetisk flettet sammen til en rase.

Vi er mann og kvinne, hen eller litt fram og tilbake, men av felles kjøtt og blod.

Vi er buddhister, kristne, muslimer, hinduer eller ateister, men higer mot en felles humanitet eller en slagmark å seire i.

Vi er kapitalister, sosialister, rasjonalister, idealister, materialister eller anarkister, men samles i en felles vilje til å ville leve det gode liv eller sloss om smulene.

Vi er del av naturen og må finne en felles ubalanse, stimulere drivkreftene til stadig å komme videre.

Jeg har ikke bestemt meg: har verden for mye moral eller umoral. Antakelig for mye av begge deler.

*

I vår media-overflod, vår arroganse

lar vi virkeligheten bli uvirkelig

Som et SnapChat foto vil jeg ha deg

og med et snap er du borte.

*

Min ambisjon er: fruktbarhetsfilosofi, det er

å kunne være ekte rasjonalist og vitenskaps begjærlig

og samtidig et åndsmenneske, fange bilder, følge følelser

inn i fantasiens landskap, helt til skapende kunst.

Maleriene er frie fruktbare fortolkninger:

1 thought on “Lasses motstrøm julekalender – luke 22: I dag er tema: Fruktbarhet”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top