Lasses motstrøm julekalender – luke 07 – I dag er tema: Korona

Lasses julekalender – luke 07

I dag er tema: Korona

 

Jeg kommer ikke utenom årets tema – For min del – som lege, som en eldre mann, som en rabulist – så spriker mine holdninger til pandemien. Det grunnleggende viktige, men vanskelige blir tre forhold:

  1. ha rasjonell beskyttelse mot et farlig virus for de over 60.
  2. ikke skape panikk, ensomhet eller ødelegge livskvalitet.
  3. Don’t let the cure kill more than the corona.

Helt åpenbart kan det av dette oppstå store konflikter mellom rik og fattig, mellom ung og gammel, mellom regelstyring og rasjonalitet. Demokrati settes på prøve. Nevrotikere dominerer i massemedia, er isolerende og propaganderende. Korona har krigsoverskrifter daglig. Økt nasjonalisme og autoritære holdninger er på frammarsj. 

 

Min beskjedne kunstneriske plan er en maleriutstilling av koronabilder når reglene gjør det mulig. Jeg har også laget en kritisk video, men den er fra april (se YouTube eller link i luke 7).  Jeg også med to dikt, malerier og en tegning med korona som tema.

Kos deg med min korona! (som også betyr fargeglad)

Lasse

 

Verden stopper opp

av noe vi ikke vet

ikke av virus egentlig

men av en angstpropp

som en viljesløshet

 

Egentlig,

er det dette drastiske

miljøaktivistene ville

at vi må være fantastiske

flinke CO2 sparende stille

*

Sitter du i åndelig karantene?

Når media mangler magemål

er sannhet det de vil stene

og væpne toleranse med stål

Refsere har nå en gyllen tid

for gapestokken står fremme

Vi gir ikke lenger grid

du må la deg temme

*

Vårherre sa- jeg ville bare tynne ut litt.

                      Dere har blitt for mange,

                      så bli ikke flere

Ekspertene sa- vi må isolere, isolere alle

Vårherre sa- da dreper dere mere

Ekspertene sa- steng grenser, steng all kontakt

Vårherre sa- nå er det dere, ikke jeg

                      som tar makt

Ekspertene sa- vi vil seire og stoppe

Vårherre sa- spørs det, det blir trangere

                      og trangere her oppe

*

Darwin sa ikke – survival of the fittest, men – survival of the most adaptable.

Framtiden er lys men stiene ligger i mørke …

 

Link til Youtube min koronavideo:

https://youtu.be/CrlKfY36kjc

Dropboks link samme:

https://www.dropbox.com/s/1wxwoxcbw7s51kf/BALLADEN%20OM%20CORONA%20light-kopi.mp4?dl=0

hjemmeside link samme: https://www.efskind.com/motstrom-blogg/balladen-om-koro…-mine-koronadikt/

Under : maleri av covid RNA, tegning av en stakkars dame i Bangladesh rammet av både flom og covid restriksjoner, nederst tegning av covid- tornekrone – samme som maleri i front. 

4 thoughts on “Lasses motstrøm julekalender – luke 07 – I dag er tema: Korona”

  1. Godtas norsk tekst? Nok en gang har du truffet blink, Lasse, på din motstrømskommentar til corona-hysteriet, der alt annet enn å få smitten ned i null og dødstallene under null helt klart overstyrer all annen problematikk rundt det at et nytt virus har kommet inn i landet. Kun det ene perspektivet, som er som smidd for fanatikere og autoritære formyndere. Men takk til alle helsearbeiderne som står i første linje og redder liv! Gå inn på YouTube og hør “Sykepleiersamba” (skriv ordet søkefeltet) med gruppa The corona breakdown. Gruppa har flere coronasanger ute på Youtube, noen sterkt satiriske.

  2. Lasse, dine kommentarer er, som vanlig, midt i blinken. Jeg liker dine vers bedre fordi du nå legger inn noen få rim. Tillater meg å si da kommer dine viktige budskap også bedre frem. Jeg gleder meg til åpning av de neste lukene. Jul uten din julekalender vil ha mangler.

  3. Tidligere ville vi tenkt at dette var Guds straff.
    I dag bør vi tenke at dette er Jordens straff for måten vi behandler naturen på.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top