Lasses julekalender luke 8: Brenner hel ved?

  • Luke 8: Brenner hel ved?

Vi streber etter det beste og de beste, hva nå det er. Face news følger face personlighet. Derfor: hel veder best. Tja? Men så tar vi fram kløyvøksa, og vil vi brenne hel ved? For min del, jeg starter med kvist og kvast. Og, spør deg selv: har jeg et helt hjerte?

Når all denne symbolikken har roet seg, står vi igjen med virkeligheten. Vår kultur er stadig mer Woke og mindre tolerant enn loven antyder. Nettet hetser og pressen får stadig moralsk panikk og sløver oss ned med idiot kjendis programmer som «Maskorama». Det er markspist ved.

Vi bør tilbake til en reell toleranse for et mangfold av mennesker og meninger. Krev ikke for mye eller for lite. I disse kalde mørkemåneder trenger vi ekstra varme. Men det er ikke sikkert at hel ved varmer best. Du har en urskog å ta av.

*

Hovedmaleriet over er min blå lady som nok ikke bare er hel ved,

derimot de to afrikanske kvinnene foran en BoaBoa tre kan tenkes mer i hel ved retning utfra en nødvendighet, dessuten rekveden underst der gammel ved bærer symbolet på han som holder kloden i sine hender

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top