Lasses julekalender: Luke 21: Naturkrise (klima, forurensning, biomangfold)

  • Luke 21: Naturkrise (klima, forurensning, biomangfold)

En hovedårsak til naturkrisa er den rike overklassen i verden. Den bruker en uforholdsmessig mengde ressurser, også på dekadent luksus. Men vi tør ikke vingeklippe dem. Selv i Norge øker forskjellene. Så jeg sier … til helvete med smålige tiltak og avgifter, slike som nikkersadelen og natur-nerder vil pynte seg med, og tvinge oss til. Ha ikke dårlig samvittighet for en flytur, så lenge de rike får sveve fritt.

Det er ingen enkel løsning på naturkrisa, bare mange små del-løsninger som til slutt må settes sammen til den store mosaikk.

Jeg nevnte overklassen. Materiell urett er en hovedårsak til krig. Ikke bare øder de rike ressurser. De fyrer opp under konflikter og krig. Fred er også et godt klimatiltak. Tenk det! Skyld ikke på motparten. Bli ikke nasjonalist.

Norge har den litt absurde regel, som brytes hele tiden, at vi ikke skal selge våpen til parter i krig.  Langt igjen, sa gutten, han hadde gått seg bort.

 

Illustrasjoner:

Hoved-maleriet over er i Nerdrums stil og skal symbolisere krig og fredens sårbare barn. Under er en akvarell der den store bølgen kan ta oss, mer enn klimaendring. Nederst en tegning etter et foto der AirForce One med Obama landet på Havanna med håp om mer forsoning. Teksten krøllet rundt er begynnelsen på hans tale ved ankomst.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top