Lasses julekalender – luke 18: i dag er tema: fall fra egen høyde

Lasses julekalender – luke 18

I dag er tema: fall fra egen høyde

 «Fall fra egen høyde» betyr at man snubler og faller til gulvet. Det er et tegn på alder og sårbarhet at man da skader seg. Benskjørhet er bare en liten del av forklaringen. Som ung kan de fleste både hoppe og falle slik uten problem.

Dette tema beskrives i diktet.

Men det mest interessante er fall fra egen høyde i overført betydning. Tenk etter, det er ikke få muligheter! Av og til kan det være de små ting eller tabber som velter ditt livs lass. Sosial intelligens er en viktig intelligens. Ellers kan du falle eller bli felt. Jeg er enig med Shakespeare: ikke høyden men avgrunnen skremmer. Det er derfor naturlig at vi søker trygghet.  Men mitt råd er: bind deg ikke til masten. Søk trygghet bare som en tilsats for nye utfordringer. Og la deg ikke kue av supermoralistene, heller ikke de grønne. Bruk din energi.

 

Nå kan du bli med på mine fall fra egne høyder i diktet under:

Fall fra egen høyde

i medisin en standardfrase

ved brudd og skade

når du snubler

 

Som baby, opp og stå

så flink du er

men obs da, fall på fall

fra egen lille høyde

 

Som sportsmann med

seire og med tapte slag

med fall i siste sving

sklidd ut fra egen høyde

 

Som politiker, på barrikadene

Først rak, så rast ned

med knall og fall

fra vel så egen høyde

 

Som familiefar i vinden

et stødig samholdsideal

plutselig skilsmisseklar

med fallos fritt

fra egen høyde

 

Som kunstner var og rar

med mange tegn og tanker

til han tipper over streken

falt fra egen høyde

på parnassets harde gulv

 

Som pleiepasient, tiden tærer

opp å stå, så flink du er

men obs da, fall på fall

hardt fra egen høyde

Det ble nok brudd det der

 

Malerier: forskjellige scener å ri høyt i og falle dypt. Se under.

Du kan også i dag se en live-Facebook sending jeg har laget om at «alle trenger kjærlighet …», prikk deg inn på link under:

https://www.facebook.com/lassedaniel.efskind/videos/4139780829371924

Over og under mine malerier der jeg synes tema berøres på forskjellig måte

– bruk fantasi

1 thought on “Lasses julekalender – luke 18: i dag er tema: fall fra egen høyde”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top