Lasses julekalender – luke 13: boikotte eller inkludere?

  • Luke 13: Boikotte eller inkludere

I dag kom Selinsky på våpen tiggerferd til Norge. Vi bryter alle vedtatte regler om våpenboikott til land i krig. Det gjelder Ukraina og indirekte Israel. Vi er en krigsnasjon og ingen fredsnasjon, når det gjelder.

Men tema i dag skulle egentlig være en annen type boikott. Jeg snakker da ikke om appelsiner eller vredens druer, men om kultur og idrett.

Før heiet jeg på kultur-boikotter, det var Sør-Afrika, Israel, USA. Nå er de aktuelle land Russland, Saudi-Arabia, Iran, Myanmar, Israel, Kina – halve kloden! Men jeg innser, det har samme effekt som proteksjonisme. Derfor, jeg har blitt for dialog, spesielt der det røyner på. Det er ikke naivt, er ikke å godta.

Kultur og idrett skal fremme toleranse. Da må vi ta det på ordet. Et eksempel: boikott av Russland pga. Ukraina. Helt sikkert vil makthavere i Moskva være reddere for inkludering, at deres idrettsstjerner eller kunstnere reiser. Da vil også de forstå våre argumenter bedre. Når boikottet kan makthavere spille på følelse av fellesskap og isolering. Men hvis vi inviterer dem inn, da må vi også tåle å høre deres mening. Noe vi kan ha godt av. Det kalles dialog, og er nå i tolvte time.

 

Illustrasjoner:

Siden mye bakenforliggende er religiøs konflikt kombinert med sosial, er hovedbildet over en illustrasjon på religiøs forbrødring.

Under er en skøyte-statue i gips jeg en gang laget i full menneskestørrelse. Den hender ennå i foajeen Frogner Stadion. Til slutt min illustrasjon av vår dans med ilden, passer fordi klima toppmøtet avsluttes i dag, og som vanlig er de fleste halvfornøyde.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top