Lasses julekalender luke 11: Mer mellom himmel og jord

  • Luke 11: Mer mellom himmel og jord

Alle kjenner uttrykket. Det angriper vår kritiske sans, sier: du må åpne deg for nye tanker. Av og til er det fruktbart, men ofte forvirrende. Vi er gode til å bygge luftslott og konspirasjoner. De nye media løfter oss ut av virkeligheten med fornyet kraft. Aldri har kritisk sans, evidence based tanke, vært viktigere enn nå når vi overøses av dette himmelstormende, forlokkende, som nesten alltid faller til jorden.

Som du skjønner, jeg er en fornuftens mann, men samtidig med sans for kunst og fantasi, og danser gjerne i mørket med mine hormoner, men derfor dobbelt viktig å balansere. Fallet er dypt. For å sitere Einstein: ikke alt som kan måles er vesentlig, og ikke alt som er vesentlig kan måles.

 Nettopp av den grunn må man ikke la seg lure inn i tankenes mange blindgater. Still spørsmålet: hva er hard facts? Selv naturlover slik vi formulerer dem er menneskeskapte og vil alltid endres, bare fenomenene eksisterer, og bare de er fysiske mellom himmel og jord. Derfor vil jeg konkludere slik: av all menneskeskapt mening som vi samler og skaper, tar jeg med meg videre det som er i god jord og vil vokse, altså er fruktbart.

Ad. malerier: Jeg tar for en gangs skyld et non figurativt maleri øverst. Tenk: verden er uten form før vi med vår hjerne former og skaper utfra inntrykk og sanser. Den ene tegningen under: Pegasus flyvende hest, antyder at vi lett blir overmodige og tanken flyr. Den siste tegningen er egentlig Askepott som rir inn i lykken med sin prins. Igjen, en advarsel mot realitetsbrist, samtidig ha glede av fantasi og gode eventyr. 

 

1 thought on “Lasses julekalender luke 11: Mer mellom himmel og jord”

  1. Du har jo helt rett i det du hevder Lasse. Problemet er imidlertid at selv om man har en rekke spørsmål knyttet til et utsagn og er kritisk til det så er det andre personer som på “mine vegne” forkaster eller godtar det fremsatte. Et godt eksempel på dette er alle beslutninger knyttet til de såkalte menneskeskapte klimaproblemene. Myndighetene “øser ut” – tilsynelatende uten en forutgåene skikkelig vurdering av prosjektene – milliarder av kroner til såkelte grønne virksomheter.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top