Lasses Julekalender 22 – luke og elefant 6: Dialektikk.

Her er tirsdagens luke 6 – tekst+dikt+malerier/tegning – et litt utfordrende tema i dag, men viktig og nyttig redskap om det brukes rett …

Lasses Julekalender 22 – luke og elefant 6: Dialektikk.

Som sosial analyse sverger jeg til dialektisk materialisme. Det er i korthet at teknologisk og materiell utvikling styrer den politiske og kulturelle, ikke omvendt. Maktens sentrum ligger i teknologien.

Trekk pusten dypt – var det forståelig? Hvis den intellektuelle O2 metning er over 90%, les da videre.

Altså litt utdypet:

Dialektikk er dessuten å tenke i motsetninger – tese og antitese blir syntese, som igjen er tese i neste steg. Motsetninger finnes i det meste, som: pluss minus, yin yang, varm kald, kjærlighet hat. Og det må knyttes til den teknologiske utvikling, som: båt, bil, fly, internett, telefon. Dette gir premissene og retning for politikk og kultur, ikke omvendt. Ingeniørene og forskere er våre egentlige politikere.

 

Jeg vil bruke et ordbilde: teknologien danner vår politiske tyngdekraft. Alt annet må bevege seg i dens felt.

Apropos tyngdefelt – alle ser at en stein faller til jorden, men hvorfor? Einstein har filosofert mye over det, postulert «det krumme rom». Bare en algoritme eller en fysisk realitet? Men det er en helt annen sak. La oss her holde oss til det politisk krumme rom.

diktet:

Jeg tror på

Jeg tror på det hellige alminnelige folkevett

på fedrelandets forening med hele kloden

Jeg tror på den enkle alminnelige aksept

for at vi er forskjellige men likeverdige

 

Jeg tror på det gode og det onde i alle

og kan ikke fri meg fra

å bekjempe både utbytting og kynisme

 

Jeg tror at det grenseløse likevel har en grense

at alt som vil leve må åpne sine vinduer mot verden

at alt som vil lyse må selv tenne sitt lys og løfte det

 

Jeg tror at en satan skjuler seg i formynderstaten

men at vår kamp for frihet sakte vil forvitre paragrafene

 

Ja, jeg tror at den iboende varme

tilslutt vil mykne stivnete strukturer

Jeg tror at det teknologiske menneske

kan temme økologiske trusler

og vil trå det neste trinn

helt fram til en trinnløs framtid

 

Jeg tror at dialektikkens gitarer vil lyde

til tonene av Yin og Yang

vil få oss til å danse så lenge musikken kan spille

i-men i-men

maleri/ tegning i dag viser øverst mitt verdenskart og tegningen noen av menneske-ansiktene i det hele. Tegningen nederst med multifarge blyant

1 thought on “Lasses Julekalender 22 – luke og elefant 6: Dialektikk.”

  1. “Jeg tror at det teknologiske menneske kan temme økologiske trusler”.

    Ja, men ikke alene: Det trengs både politisk vilje og evne for å løse vår tids natur – og miljøutfordringer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top