Lasses julekalender 22 – luke og elefant 13: orgasme og moral

Lasses julekalender 22 – luke og elefant 13: orgasme og moral

dagens luke har med et fint lydspor, det må du få med, se nederst link

Vi menn får lettere orgasme enn kvinner. Orgasmen er derfor undervurdert i alt følelsesliv. Mange vil ikke snakke om sin orgasme, eller mangel på den. Likevel, den er ofte limet eller sprengstoff i parforhold.

Orgasme kan også være ekstatiske opplevelser av annet slag. Menneskesinnet søker dem. De finnes i kunst, naturopplevelse, i idrett. Noen religiøse bevegelser søker ekstatisk nærhet til en gud eller ånd, med eller uten hjelp av hypnotika. Den bærende mytiske tanke er at man da får kontakt med en åndeverden. De gamle Orfeus ritualene hadde et slikt esoteriske utgangspunkt. Mer moderne tenkning har redusert orgasme og ekstase til et kroppslig fenomen. Noen søker også orgasmens gull i rusmisbruk. Men, det er ikke gull alt som glimrer.

 

Jeg har tenkt på: når oppdager barnet sin orgasme, og når legger den gamle bort sine sensuelle gullmynter? Min oppfordring er, hold på med onani så lenge hånden kan handle. Det er ikke bare tenåringer som skal slå livsgnister.

 

Som mange vil vite har psykoanalysens far Sigmund Freud holdt orgasme og seksualitet fram i lyset. Hans berømte essay Ubehaget i kulturen beskriver hvordan samfunnet begrenser vår iboende lyst og utfoldelse. Livet blir fort for vanskelig og moralsk.

Jeg vil trekke denne tanken videre. Hva anser vi moralsk og riktig, og hvorfor? Hva er vår tidsånd? Minoritetsgrupper kjemper for sin seksuelle rett, så blir de overveldet av anerkjennelse, som f.eks. i Pryde. Derved snus alt på hodet, pendelen har svingt. Det går ikke an å mene noe annet – bare en moralsk sannhet er gyldig. På tilsvarende måte beveger tekniske og medisinske nyvinninger den moralske sannhet. Pass på at vi ikke maler oss inn i et hjørne, om du skjønner bildet?

 

Forskere har funnet at moral egenskapene i stor grad sitter i den delen av hjernen som kalles Amygdala. Min erfaring som lege er at frontal lapps demens avflater personligheten, også moralsk adferd. Hjernen er en resonans boks der alle deler toner inn. Dissonans kommer altfor lett. Det er sykdom og ikke umoral. Husk det.

 

Diktet (se også link til lydfil under)

 

Som et skrudd Snapchat foto

vil jeg ha deg,

øyeblikket etter er du slettet.

Du og jeg … med et håp mellom linjene?

Men bare som et skrudd Snapchat foto

vil jeg ha deg, så er alt slettet

snip … snap … snap …

Linken under må du høre, det er Dag Stiberg og jeg som lester et kjærlighetsdikt:

https://www.dropbox.com/s/lrdv3kwm2oqsc0y/Jeg%20vil%20ha%20deg.mp3?dl=0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top