Lasses julekalender 2022 – luke og elefant 14: kriser

Lasses julekalender 2022 – luke og elefant 14: kriser

Jeg vil hevde – det er ingen krise i Norge eller i verden i dag. Ja, du leste rett! For, tenk deg 50 – 100 -200 år tilbake. Da innser du hvor bra vi har det. Men hva med krig, fattigdom, diktaturer, Taliban, sjeiker, korona, klima? Sant nok, problem i kø, og mye peker nedover etter lenge å ha pekt opp. Men store utfordringer er ikke det samme som kriser. Ord skal ikke misbrukes. Dette er mer enn semantikk, er holdning. En krise krever umiddelbar handling, ellers går det galt. Men problemer, javel, og hvilken holdning man inntar bestemmer det politiske blodtrykket. Så la oss måle trykket på noen «pasienter» og stille diagnosen. De lever nok til i morgen.

 

Lurer du for eksempel på hvorfor A + SP faller som steiner på barometrene, er i «krise»? Dyrtid kombinert med økt beskatning og rente er en selvmords-medisin. Samtidig som Staten hover inn ekstra milliarder. Og jeg tenker da ikke på lakse-skatten men alle økte avgifter, skatter og priser som rammer folk flest, uten at lønna øker tilsvarende. Regjeringen er handlekraftig på skatt og avgifter, men fomlete for støtte og hjelp. Oslo er verstingen til å øke avgifter, så jeg håper virkelig byrådet får seg en lærepenge i kommunevalget. Men krise – nei.

Så langt partibarometre og dyrtid. La oss heve blikket til globale utfordringer. Befolkningsbegrensning er det viktigste virkemiddel mot global oppvarming. Tross alle kriger, pandemier og klimautfordringer går folketallet oppover, har nådd 8 milliarder. Det er sannelig ingen biologisk utslettelses krise for Homo Sapiens, verre da for mange andre dyr og planter.

De fleste innser at vi har blitt for mange. Likevel vil Erna med flere øke fødselsraten i Norge. Absurd, eller skjult rasisme. Selv om vi ikke kan pålegge et-barns politikk, slik Mao gjorde i sin tid, må barnebegrensning løftes fram. Det er den store elefanten i miljørommet. Det er ingen menneskerett å få barn.

Jeg har ingen quickfix løsning. Min erfaring som lege fra bl.a. Malawi er heller ikke oppløftende.

 

Bevares, det er andre viktige tiltak bygget på teknologi og endret livsstil, ikke minst å stagge kapitalismens iboende vekst ideologi. Enig med Greta T. at vi må sette kapitalismen som system på dagsorden.

Likevel, viktigst er å redusere antall mennesker. Befolknings overskudd skaper også arbeidsløshet og økt ulikhet, som skaper konflikt. Målet må være en mer rettferdig fordeling uten at den totale verdiskapning synker. Jeg har en elefant på lur, men uten sikker dressur, symbolisert ved kondomet. Men det er ikke prevensjon i ordinær forstand, heller system for sosial trygghet og samhold. Å få mange barn må mister sin trygghets funksjon.

 

Diktet:

Noen har sagt,

det rette sted å tape er i finalen

Men Nixon satte en ny standard:

å tape etter først å ha vunnet finalen

nådd toppen, og sett utover landskapet og livet

for så å blåse ned igjen, styrte i avgrunnen

mens halve kloden holdt pusten.

 

Tape på de rette tidene og toppene, det er målet

joda, ikke gjøre som en Hansen eller Fransen

å finne seg selv låst inne i et lite liv

tapt før det rakk å tenke tanken

selv på en liten hverdagsseier.

 

Det samme kan det være, sier noen. Nei.

Jeg sier: somrene blir kaldere og vintrene mildere

men er det drivhuseffekt eller en ny istid?

Samme faen sier noen, men jeg sier:

se å få satt rompa i gear

kom deg til et sted der du kan tape eller vinne

der du fryser eller svetter ut

La ikke de andre få kjøre hele showet

Show litt for dem, syng!

De vil se på deg, og begynne å blåse

Men bare stå på, vær oppreist i stormen

Uansett hvor mye du taper har du vunnet litt

Maleriene og tegninger: det over en eksistensiell krise med male-stil ala Nerdrum, under fødsel som symbol på befolkningsvekst og en tegning der Obama i sin tid landet i Havana for å løse en krise – det gikk ikke. Teksten i tegningen er starten av Obamas tale på Cuba.

1 thought on “Lasses julekalender 2022 – luke og elefant 14: kriser”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top