Lasses julekalender 2018 luke 9

Velkommen til min julekalender luke 9 –

den består av et maleri og et dikt, samt ord for dagen. Dagens dikt er små engelske strofer og små situasjoner, se under.  

Ord for dagen luke 9: Call your mom

Kommentar: Ta vare på de nære relasjoner, spesielt når du strekker deg ut i verden og det nære virker fjernt. Som sykehjemslege har jeg sett hvor dypt ulykkelige noen gamle kan bli fordi deres såkalt nærmeste skygger banen. Jeg kan ikke fordele skyld. Av og til skal det bare en telefon til, men forbindelsen er brutt av gammelt hat. Min oppfordring er – løft det som står igjen i livet ut av gamle konflikter.

 

1 thought on “Lasses julekalender 2018 luke 9”

  1. Godt sagt Lasse ! Det gavner ingen å degge for gamle konflikter. Ofte er de bare konstruksjoner som holdes i live fordi alternativer mangler. Jeg er ofte på sykehjem og ser det er ikke mye besøk de gamle får , dessverre.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top