Lasses julekalender 18 luke 23

Årets julekalender blad 23 fra meg består av et maleri, et dikt og et ord for dagen.

Dagens maleri er et sort hvitt studie av gutta i Schweigårds gate – etter et gammelt foto. Diktet er igjen. inspirert av Afrika – både tørketid og spiritisme. 

Ord for dagen avspeiler min holdning både til teknologi og for mye myndighet. 

Ha en fargerik lille juleaften … Lasse

Ord for dagen blad 23: Jeg bekjenner at jeg er noe av en neo-anarkist.

Kommentar: Jeg forsvarer hardnakket individets frihet. Vi overøses med struktur og kontroll. Det meste er velment. Det tar vare på vår sikkerhet. Men vi blir over-sikret, omringet av fartsdumper i enhver forstand. Omsluttet av byråkrati og digitalt skjemavelde. Moderne teknologi gjør dette mer enn mulig. Sovjets KGB og Østtyske Stasis overvåkninger blir barnemat mot vår vestlige kontroll av all kommunikasjon i dag. Og de andre supermaktene ligger ikke langt etter. 1984 er for lengst passert.

Et effektivt triks er terrorfrykt. Trafikkdød, vanlige mord og selvmord er alle mye hyppigere dødsårsak enn terror. Bare politiet i USA skyter 8 ganger flere folk enn såkalte terrorister gjør. Men terror gir en politisk blankofullmakt til ekstrem overvåking av oss alle.

Likevel, jeg innrømmer, det er et dilemma. For også jeg ønsker sikkerhet, og framfor alt struktur nok til at verden ikke blir for urettferdig. Jeg har ingen ferdig løsning. Men all teknologi må temmes. Fordeling må settes foran produksjon. De ti mektigste firma i verden er innen data teknologi. Det er en potensiell trussel, og data er den nye oljen. Kunstig intelligens er i seg selv ingen trussel, og kan bli den gode hjelperen, bli gunstig intelligens. Men den kan også fanges inn av utbyttere og ondsinnete, og brukes mot oss. Da blir kunstig intelligens til ugunstig intelligens. Så vær våken.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top