Lasses julekalender 18 luke 21

Årets julekalender blad 21 fra meg er som alltid enkel. Den består av et maleri, et dikt og et ord for dagen. 

Dagens maleri er som i går egentlig et foto av porselens malt skøyteløper på en glass skål.  Denne gang som blå sving. Diktet er en refleksjon over afrikansk kultur med sol og magi, i fattigdom og rikdom. 

Ord for dagen avspeiler både vitenskapen og folkefornuft. 

Ha en fargerik førjul … Lasse

Ord for dagen blad 21: Evidence based medicine, evidence based politics.

Kommentar: eller som det heter på norsk: kunnskapsbasert. Det er en kombinasjon av erfaring, fornuft og vitenskap. Også følelser vil jeg tillegge. Altså ikke bare vitenskap. Som er en erkjennelse av at både fag og liv er mye mer enn hva som kan innordne seg vitenskapelig.

I politikken har på en måte ekspertene vitenskapens rolle, mens folkemeningen er havet av erfaring og populisme i bred betydning. Men ikke alltid fornuftig, vil eksperter mene.

For å si det med Gibran: all higen er blind om den ikke forbindes med kunnskap.

Ekspertene har en tendens til sneversyn og ikke bred kunnskap. De trenger folkelig korreksjon. Det heter at en frisk person er en som helsevesenet ennå ikke har fått diagnostisert fullstendig. Vi må ikke sykeliggjøre hverandre eller spre rundt oss med diagnoser og karakteristikker i utide. Vær kunnskapsbasert … med en menneskelig higen.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top