Lasses julekalender 18 luke 19

Årets julekalender blad 19 fra meg er enkel. Den består av et maleri, et dikt og et ord for dagen.

Dagens maleri er et sort hvitt studie i skøyte-bevegelse. Diktet er fra min tid som gerilja lege  i El Salvador i 1988 – hvordan de kjempet en kamp på liv og død og med usikkerhet på alle plan. 

Ord for dagen derimot avspeiler en optimisme for vår tid. 

Ha en fargerik førjul … Lasse

Ord for dagen blad 19: Hadde en promille av dommedagsprofetene slått til ville jorden forlengs vært ubeboelig.

Kommentar: Man kan si mye om Erik Solheims gullkort, men radikalisert optimisme, det står han for. Falske nyheter kan også være at det negative vektlegges ensidig og for mye. Jeg mener ikke å fylle på med gladnyheter. Men Erik har et poeng i at vi bør ta med i blikket at – aldri før har jordens befolkning hatt det bedre, aldri har det vært mindre kriger, aldri vært flere barn som går på skole, og aldri før har barnedødeligheten vært lavere, aldri før har teknologi løftet våre liv høyere. Likevel, ser vi til media, så ligger det katastrofe i lufta. Vår klimadebatt er radikalisert. Media svartmaler. Hvorfor?

Det er viktig å ta tak for å takle klimaendringer og forurensning. Men ikke utfra en dommedags følelse! Men utfra optimisme og tro på mennesket. Ved å gå utenom katastrofe profetene kan vi få mer humanitet inn i kampen for en stadig bedre klode. Klimaoptimisme er et godord.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top