Lasses alternative julekalender des.23: Luke 3: Staten, det er ikke deg.

  • Luke 3: Staten, det er ikke deg.

Kampen mot en for sterk stat vil jeg forsvare mot all kaosteori. Vi tynges ned av byråkrati og statsmakt, selv i en såkalt velferdsstat. Teknologi gjør oss stadig enklere å overvåke, både av stat og marked. AI/KI gjør det ikke bedre.

Min erfaring er at det offentlige som regel er fiende og motpart. Mens de store fiskene slipper unna, både hjemme og i skatteparadiser. Vi kan ikke ha det slik. Vi må kjempe for et «nei til skatteparadiser», men også gjøre «nei til formynderstaten» for folk flest til venstresidens slagord. Jeg roper ikke på mer individualisme, men på et friere fellesskap. Den setningen er viktig – vi må ha et varmt fellesskap på alle nivåer fra «flokken min» til internasjonal solidaritet – derfor gjentar jeg: Jeg roper ikke på mer individualisme, men på et friere fellesskap.

Hvordan? … nei si det!

under: malerier/rekved med symbol stat/grådighet, og tegning av Bob Marley som må sies å være en autoritets opprører.

Hovedbildet er en akvarell med kloden og dens mange aktiviteter, følg med blikket rundt. 

 

1 thought on “Lasses alternative julekalender des.23: Luke 3: Staten, det er ikke deg.”

  1. Torhild Hellstrøm

    Problemet er at demokratiet blir satt til side og byråkratiet dominerer de fleste avgjørelser som taes. Demokratiet forvitrer. Vi burde ha en gjennomgang til forsvar for demokratiet, ungdommen vet ikke hva demokrati er lenger.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top