Lasses alternative julekalender 23: Luke 4: Sykehjemslegen

  • Luke 4: Sykehjems legen

Jeg har de siste 10 år som ortoped «pensjonist» jobbet som sykehjemslege. Det har gitt et nytt perspektiv på alderdom og død. Kroppsfunksjon og hjerne svekkes gradvis og stadig raskere i liv på overtid. Jeg har i hele voksenlivet visst dette, likevel er det annerledes å oppleve den biologiske sluttkamp med døden daglig.

Mennesket er ikke designet for å vare mer enn femti år, deretter kommer alle «regningene». Vi kaller det plager, sykdommer, demens. Ingen kan unnslippe Darwin. På den motsatte side, livskvalitet kan være så mangt og uventet. Selv i et liv i sakte fart kan tilværelsen både glede og tindre. Det er ikke nødvendig å vente på eller trøste seg med et paradis, selv i livets sluttfase.

Men til slutt suges vi inn i de sorte hull. Tiden tar alle.

Derfor: Lev nå. Vent ikke på Godot.

Under noen tegninger som illustrerer eldre og de som har mistet sosialt fotfeste:

1 thought on “Lasses alternative julekalender 23: Luke 4: Sykehjemslegen”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top