Poems

Doble liv

Det er tørketid der alt kan brennes men vann er livets heksehånd … – but everything may burn in Africa – Det lister seg av tanker gjennom gresset som lekne barn som en leopard på rov. Det leves doble liv i skjulte dimensjoner. Det gjemmes håp i slit og savn. Men det er mørketid der …

Doble liv Read More »

Mørke rygger

Afrika kommer Afrika kommer etter etter oss kommer Afrika four-wheel drive four-wheel drive on four-wheel drive- Forlatt i mørket noen skriker noen hører … forlatt four-wheel drive forlatt langs veien i mørket sees en krum rygg en umerkelig skygge et liv en slukket lengsel. Men – Afrika kommer Afrika kommer etter etter oss kommer Afrika …

Mørke rygger Read More »

Alle egg

Det sies at kjærlighet hever seg over tid men, det håpet er ønskenes fange! Det sies at hatet vil ramme seg selv og gi energi til vår glede. Mon tro? Jeg tror at de kjempende møtes en kveld når alle egg er i redet.

Scroll to Top