Lasses julekalender

Luke 24 Lasses julekalender: Den nye Adam og Eva – religion som symbolikk.

Luke 24 Lasses julekalender: Den nye Adam og Eva – religion som symbolikk. Nesten ingen i Norge tror lenger på fortellingen om Adam, Eva og Edens hage rent bokstavelig, eller på fysisk oppstandelse fra det døde. Kristne redder seg ved å symbolisere, at dette ikke skal forstås bokstavelig men som en symbolsk fortelling eller liknelse. …

Luke 24 Lasses julekalender: Den nye Adam og Eva – religion som symbolikk. Read More »

Luke 22  Lasses julekalender 19:  Olysses syndromet

Luke 22  Lasses julekalender 19:  Olysses syndromet Innledning – dette er en oppdiktet historie men om et høyst reelt syndrom: Olysses syndromet= feil behandling og overbehandling men utfra godsinnete intensjoner. Både overbehandling og feil behandling er et problem i Norge i dag.   På en fredelig liten plett i havgapet bodde det en lykkelig familie. …

Luke 22  Lasses julekalender 19:  Olysses syndromet Read More »

Luke 21 Lasses julekalender 19: Geriljalege i borgerkrigens El Salvador

Luke 21 Lasses julekalender 19: Geriljalege i borgerkrigens El Salvador   I 1987-88 var jeg et år som lege og kirurg for FMLNgeriljaen i El Salvador. Det hadde da i mange år vært en blodig borgerkrig der. En samlet venstreside var organisert i FMLN – Farabundo Martí Liberación Nacional.De kontrollerte omtrent halve landet, men ikke …

Luke 21 Lasses julekalender 19: Geriljalege i borgerkrigens El Salvador Read More »

Luke 20 Lasses julekalender 19: Framtiden

Luke 20 Lasses julekalender 19: Framtiden   Jeg har skrevet konseptet til en framtidsroman, og kalt den År 4084 – Humania i våre hjerter. I denne framtidsromanen har verden blitt akkurat motsatt av alle dystre spådommer – et humanistisk ideelt storsamfunn, med optimal livskvalitet – men gir det en skyfri himmel? Før var den høyeste …

Luke 20 Lasses julekalender 19: Framtiden Read More »

Luke 19 – Lasses julekalender: livets siste faser

Luke 19 – Lasses julekalender: livets siste faser I de siste fem årene etter at jeg ble pensjonert som ortoped, har jeg nesten sammenhengende jobbet deltid som sykehjemslege. Det har gitt en helt ny innsikt i livet, både faglig og menneskelig. Livets siste faser er like utfordrende og søkende som de første fasene etter ut …

Luke 19 – Lasses julekalender: livets siste faser Read More »

Luke 18 – Lasses julekalender: Voldsutøvelser

Luke 18 – Lasses julekalender: Voldsutøvelser Nylig hørte jeg to filosofer diskutere på NRK om piskeslag egentlig er mer humant enn den tortur fengselsstraff kan være. Gapestokken og steining er erstattet med internett. I vår kultur er fysisk straff erstattet med frihetsberøvelse og sosial straff. Samtidig godtar vi som før vold og drap gjennom det …

Luke 18 – Lasses julekalender: Voldsutøvelser Read More »

Scroll to Top