Blog

Motstrøm blogg
Lasse Efskind

BALLADEN OM CORONA – video med mine koronadikt.

BALLADEN OM CORONA – video med mine koronadikt og malerier. Viruset er over oss og inni oss– men snart slår lockdown, konkurser, konflikter, nevroser inn over oss– og alles meninger: for rask, for sen, for gale reaksjoner– Sveriges vei, Norge, Brasil, Italia, Kina, USA– riktig ille, veldig bra– tja, tja?! Her er mine dikt og

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 24 Lasses julekalender: Den nye Adam og Eva – religion som symbolikk.

Luke 24 Lasses julekalender: Den nye Adam og Eva – religion som symbolikk. Nesten ingen i Norge tror lenger på fortellingen om Adam, Eva og Edens hage rent bokstavelig, eller på fysisk oppstandelse fra det døde. Kristne redder seg ved å symbolisere, at dette ikke skal forstås bokstavelig men som en symbolsk fortelling eller liknelse.

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 23 – Lasses julekalender 19: Moses og M

Luke 23 – Lasses julekalender 19: Moses og M   Kan vi se på både Moses og Muhammed som strategiske geriljakrigere for sin tid? Ja.   Mange husker filmen «Life og Brien» satiren over Jesus. Den ble først forbudt i Norge. Kan man tenke seg en tilsvarende vri med tema Moses og Muhammed? Det er

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 22  Lasses julekalender 19:  Olysses syndromet

Luke 22  Lasses julekalender 19:  Olysses syndromet Innledning – dette er en oppdiktet historie men om et høyst reelt syndrom: Olysses syndromet= feil behandling og overbehandling men utfra godsinnete intensjoner. Både overbehandling og feil behandling er et problem i Norge i dag.   På en fredelig liten plett i havgapet bodde det en lykkelig familie.

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 21 Lasses julekalender 19: Geriljalege i borgerkrigens El Salvador

Luke 21 Lasses julekalender 19: Geriljalege i borgerkrigens El Salvador   I 1987-88 var jeg et år som lege og kirurg for FMLNgeriljaen i El Salvador. Det hadde da i mange år vært en blodig borgerkrig der. En samlet venstreside var organisert i FMLN – Farabundo Martí Liberación Nacional.De kontrollerte omtrent halve landet, men ikke

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 20 Lasses julekalender 19: Framtiden

Luke 20 Lasses julekalender 19: Framtiden   Jeg har skrevet konseptet til en framtidsroman, og kalt den År 4084 – Humania i våre hjerter. I denne framtidsromanen har verden blitt akkurat motsatt av alle dystre spådommer – et humanistisk ideelt storsamfunn, med optimal livskvalitet – men gir det en skyfri himmel? Før var den høyeste

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 19 – Lasses julekalender: livets siste faser

Luke 19 – Lasses julekalender: livets siste faser I de siste fem årene etter at jeg ble pensjonert som ortoped, har jeg nesten sammenhengende jobbet deltid som sykehjemslege. Det har gitt en helt ny innsikt i livet, både faglig og menneskelig. Livets siste faser er like utfordrende og søkende som de første fasene etter ut

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 18 – Lasses julekalender: Voldsutøvelser

Luke 18 – Lasses julekalender: Voldsutøvelser Nylig hørte jeg to filosofer diskutere på NRK om piskeslag egentlig er mer humant enn den tortur fengselsstraff kan være. Gapestokken og steining er erstattet med internett. I vår kultur er fysisk straff erstattet med frihetsberøvelse og sosial straff. Samtidig godtar vi som før vold og drap gjennom det

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 17 Lasses julekalender: SEX

Luke 17 Lasses julekalender: SEX   Jeg har vært på safari i Idi Aminsgamle land Uganda.En av øvelsene var å ligge lenge stille i en pram og observere en flokk elefanter ved bredden. Den største av dem gikk bort til en litt mindre, som skvettet noen dråper. Den store snuste, sto en stund og rugget

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 16 – Lasses Julekalender: Ulikhet

Luke 16 – Lasses Julekalender: Ulikhet Vi kommer ikke utenom en analyse av ulikhet. Ikke bare er dyreartene ulike i gener og overlevelse, men også vi mennesker er svært forskjellige. Inni er vi like,slik noen synger, er veldig galt. Dette er ikke rasisme men realisme. Alt henger sammen: gener – kultur – natur – teknologi

Read More »
Lasses julekalender
Lasse Efskind

Luke 15 – Lasses julekalender 19: Vårt liberale demokrati.

Luke 15 – Lasses julekalender 19: Vårt liberale demokrati.   Jeg har hørt flere snakke både varmt og selvsikkert om vårt liberale demokrati. Det er under angrep, og ikke alle nasjoner skjønner ennå at det er det aller beste. Og … jeg er stort sett på linje. Det er i seg selv et faresignal. Jeg

Read More »
Scroll to Top